Sme veľmi radi že Vám môžeme predstaviť náš návrh.

 

Chcem Vás ubezpečiť, že táto prezentácia bola pripravená výlučne pre Vás a nebude voľne dostupná na našej webovej stránke. K prístupu na túto podstránku môžete použiť len link, ktorý sme Vám poslali. Vaše údaje a informácie z prezentácie budú s nami v bezpečí a nebudú zdieľané tretím stranám.

Našou snahou bolo vytvoriť niečo, čo nielen upúta pozornosť, ale aj podporí jedinečnosť Vášho brandu. Našim primárnym cieľom bolo ukázať našu samostatnosť, flexibilitu a kvalitu v oblasti tvorby vizuálov. Veríme, že naše nápady a tvorivé riešenia prinesú hodnotu pre Vašu značku a pomôžu Vám vytvoriť silný vizuálny prejav, ktorý bude vystihovať Vašu identitu.

5_SM_Post_04

Vizuály sme pre Vás navrhli len ako ukážku 

Leadovacia kampaň bude fungovať prostredníctvom vyplnenia dotazníkov, na ktoré sa dostanete kliknutím na príspevok. Bude mať dva ciele: Primárnym cieľom bude získať čo najväčší počet leadov, teda vyplnených formulárov, ktorých zoznam odovzdáme pánovi Lendackému na buď dodatočné telefonické kontakty alebo na meranie úspešnosti. V prípade záujmu vieme poskytnúť zľavový kupón po vyplnení formulára, čo je podľa obojstrannej dohody, ktorú si spolu vopred dohodneme.V prípade záujmu vieme nastaviť automatické posielanie cenníku obratom, po vyplnení dotazníka.

Leadovacia-kasmpan-detail

BRANDING

Druhý cieľ spočíva v posilnení povedomia o vašej značke v regióne Trenčín medzi Vodármi, plynármi a kurenármi.

Na základe auditu vašich sociálnych sietí si myslím, že nemáte presne rozdelenú cieľovú skupinu. To znamená, že na začiatku bude skupina, na ktorú sa bude zameriavať kampaň, väčšia. Avšak už po prvom týždni budeme vedieť optimalizovať kampaň tak, aby zasiahla presnejšie vašu cieľovú skupinu.

MEDIÁLNY BUDGET

Ohľadom mediálneho rozpočtu navrhujeme vyčleniť minimálne 500 - 600 eur mesačne, pretože to umožní dosiahnuť optimálny zásah potenciálnych zákazníkov.

Celkový štýl vizuálov si samozrejme spoločne dohodneme a schválime ešte pred začatím našej spolupráce. Chceme, aby ste boli plne spokojní s výsledkom a aby naše vizuály presne vystihovali Vašu značku. Počas procesu tvorby vizuálov sa budeme s Vami pravidelne konzultovať a zabezpečíme, aby ste mali úplnú kontrolu nad každým detailom.

metagas_5

hello@whad.sk
+421 944 388 288